Best Ad Campaigns In India 2022

Meesho’s Sahi Sahi Lagaya Hain Campaign

Ad Agency: DDB Mundra, Mumbai

Youtube views: 4.5 Million

Tag line: Sahi Sahi Lagaya Hain

Tata Tea Premium’s Kadak Mumbai Ke Liye Kadak Chai Campaign

Ad Agency: Mullan Lintas

Youtube views: 4.2 Million

Tag line: Kadak Mumbai ke Liye Kadak Chai

Tanishq’s When It Rings True Campaign

Ad Agency- Tanishq and Lowe Lintas

Youtube views: 6.7 Million

Tag line: Sahi Sahi Lagaya Tag line: When It Rings TrueHain

Mohey Manyavar’s  kanyamaan Campaign

Ad Agency- Lowe Lintas

Youtube views: 738,000

Tag line: Kanyamaan

Cadbury’s Good Luck Girls Campaign

Ad Agency- Ogilvy & Mather

Youtube views: 34 Million

Tag line: Kuch Accha Ho Jaye, Kuch Meetha Ho Jaye

CRED’s Great For The Good Campaign

Ad Agency- Super Team

Youtube views: 16 Million

Tag line: Great For The Good